GET /v1/programs/items.json Search programs, clips and episodes

Returns a collection of items (programs, episodes or clips) matching a specified query.

Parameters

NameDescription
idReturns items containing the specified ID. Multiple IDs can be passed as a comma separated list.
typeReturns items matching the given type. E.g. All clips(tv and radio): "/v1/items.json?type=clip", all radioprograms and radioclips: "/v1/items.json?type=radiocontent", all tvprograms: "/v1/items.json?type=tvprogram". Allowed values for type are: "program", "clip", "tvcontent", "tvprogram", "tvclip", "radiocontent", "radioprogram", "radioclip"
qReturns items matching the given keyword. E.g. Items matching search criteria \"muumi\": /v1/items.json?q=muumi
mediaobjectReturns items according to media type (video or audio). E.g. All audio objects: "/v1/items.json?mediaobject=audio". Allowed values are: "audio" and "video".
categoryReturns items linked to a specified category. Multiple category IDs can be passed as a comma separated list.
seriesReturns items containing the given series ID. Multiple IDs can be passed as a comma separated list.
availabilityReturns items matching the given availability status. \"ondemand\": returns items whose ondemand publication is currently valid and media object is available. \"future-ondemand\" returns items will become available on demand in the future. \"future-scheduled\" return items that will be broadcasted in the future. \"in-future\" returns the items that will either be broadcasted or become available as on demand in the future. Allowed values are: "ondemand", "future-ondemand", "future-scheduled" and "in-future".
downloadableReturns items that can be downloaded (and not just streamed). If this parameter is used, the value of this parameter must be 'true'.
languageReturns items with audio track or subtitle language matching the given language. Allowed values are "fi" and "sv".
regionReturns items that contain a publication event with the given region. Allowed values are "fi" and "world".
serviceReturns items containing the given service.
publisherReturns items originally published by the given service.
contentprotectionReturns items that contain a publication event with the content protection. Multiple content protection IDs can be passed as a comma separated list.
orderReturns items in specified order. Allowed order parameters are:
 • "playcount.6h:asc",
 • "playcount.6h:desc",
 • "playcount.24h:asc",
 • "playcount.24h:desc",
 • "playcount.week:asc",
 • "playcount.week:desc",
 • "playcount.month:asc",
 • "playcount.month:desc",
 • "publication.starttime:asc",
 • "publication.starttime:desc",
 • "publication.endtime:asc",
 • "publication.endtime:desc",
 • "updated:asc",
 • "updated:desc"
 • </ul>
  limitSets limit for the size of the returned collection
  offsetSets offset for the collection

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with programs. Maximum number of programs returned is limited by limit parameter.

  400 Bad Request if parameters have illegal values

  cURL example

  Free text search example

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/programs/items.json?q=muumit&limit=1&app_key=YOUR_APP_KEY&app_id=YOUR_APP_ID"
  
  {
    "data": [
  	{
  	  "alternativeId": [
  		"12-1022-4-253311"
  	  ],
  	  "audio": [
  		{
  		  "format": [
  			{
  			  "inScheme": "mediaformat-classification",
  			  "key": "stereo",
  			  "type": "Concept"
  			}
  		  ],
  		  "language": [
  			"fi"
  		  ],
  		  "type": "AudioTrack"
  		}
  	  ],
  	  "collection": "main",
  	  "contentRating": {
  		"reason": [],
  		"title": {}
  	  },
  	  "countryOfOrigin": [],
  	  "creator": [],
  	  "description": {
  		"fi": "Mitä on lohturuoka? Milloin sana ilmestyi ensimmäisen kerran lehtien palstoille? Toimittaja Kaisa Pulakka pohtii lohturuoan olemusta. Lohturuoka liittyy lapsuuteen ja siinä maistuu nostalgia.\r\n\r\nLohturuoka voi myös toimia siltana menneeseen. The Sopranos TV-sarjassa ruoka vahvistaa italialaista identiteettiä. Ohjelmasta selviää myös, millaisia lohturuoan popsijoita ovat Viisikoiden lapset, Nalle Puh ja Tove Janssonin Muumi-hahmot.\r\n\r\nToimittajana Kaisa Pulakka. Lukijana Pietari Kylmälä."
  	  },
  	  "duration": "PT19M21S",
  	  "id": "1-2700948",
  	  "image": {
  		"available": true,
  		"id": "13-1-2700948",
  		"type": "ImageObject"
  	  },
  	  "indexDataModified": "2015-06-01T09:14:07.142+03:00",
  	  "itemTitle": {
  		"fi": "Nalle Puh, Muumit ja Sopranosit syövät lohturuokaa"
  	  },
  	  "originalTitle": {},
  	  "partOfSeries": {
  		"availabilityDescription": {
  		  "fi": "Maanantaisin klo 17.40."
  		},
  		"countryOfOrigin": [],
  		"coverImage": {
  		  "available": true,
  		  "id": "13-1-2704918-cover",
  		  "type": "ImageObject"
  		},
  		"creator": [],
  		"description": {
  		  "fi": "\"Minuun iski ruoka-ahdistus. Tuntui, että lähikaupasta ei voi enää ostaa mitään.\" Ruoka on jatkuvasti tapetilla niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa. Ruoka ja syöminen näyttäytyvät portteina henkiseen hyvinvointiin, mutta jatkuva ruokahypetys voi myös aiheuttaa pahoinvointia. Toimittaja Kaisa Pulakka peilaa sarjassa ajatuksiaan kulttuurihistoriaan. 12-osainen radioesseiden sarja."
  		},
  		"id": "1-2704918",
  		"image": {
  		  "available": true,
  		  "id": "13-1-2704918",
  		  "type": "ImageObject"
  		},
  		"interactions": [
  		  {
  			"title": {
  			  "fi": "Yle Areena Ruoka-Suomi"
  			},
  			"type": "WebPage",
  			"url": "http://areena.yle.fi/tv/2417961"
  		  },
  		  {
  			"title": {
  			  "fi": "Yle Kulttuuri"
  			},
  			"type": "WebPage",
  			"url": "http://yle.fi/aihe/kulttuuri"
  		  },
  		  {
  			"title": {
  			  "fi": "Yle Ruoka"
  			},
  			"type": "WebPage",
  			"url": "http://yle.fi/aihe/ruoka"
  		  },
  		  {
  			"title": {
  			  "fi": "Syödään ensin! Ohjelman oma sivu"
  			},
  			"type": "WebPage",
  			"url": "http://yle.fi/aihe/ohjelma/syodaan-ensin"
  		  }
  		],
  		"subject": [
  		  {
  			"broader": {
  			  "id": "5-218"
  			},
  			"id": "5-217",
  			"inScheme": "areena-content-classification",
  			"key": "kulttuuri",
  			"title": {
  			  "fi": "Kulttuuri",
  			  "sv": "Kulturprogram"
  			},
  			"type": "Concept"
  		  },
  		  {
  			"id": "5-263",
  			"inScheme": "areena-analytics-classification",
  			"key": "kulttuuri",
  			"title": {
  			  "fi": "Kulttuuri"
  			},
  			"type": "Concept"
  		  }
  		],
  		"title": {
  		  "fi": "Syödään ensin!"
  		},
  		"type": "RadioSeries"
  	  },
  	  "publicationEvent": [
  		{
  		  "duration": "PT19M22S",
  		  "endTime": "2015-05-09T23:04:26+03:00",
  		  "id": "4-4229816",
  		  "media": {},
  		  "region": "World",
  		  "service": {
  			"id": "yle-radio-1"
  		  },
  		  "startTime": "2015-05-09T22:45:04+03:00",
  		  "temporalStatus": "in-past",
  		  "type": "ScheduledTransmission"
  		},
  		{
  		  "duration": "PT19M21S",
  		  "endTime": "2015-05-04T18:00:07+03:00",
  		  "id": "4-4211782",
  		  "media": {},
  		  "region": "World",
  		  "service": {
  			"id": "yle-radio-1"
  		  },
  		  "startTime": "2015-05-04T17:40:46+03:00",
  		  "temporalStatus": "in-past",
  		  "type": "ScheduledTransmission"
  		},
  		{
  		  "duration": "P1MT14H44M59S",
  		  "endTime": "2015-06-04T23:59:59+03:00",
  		  "id": "4-4360824",
  		  "media": {
  			"available": true,
  			"contentProtection": [
  			  {
  				"id": "22-0",
  				"type": "ContentProtectionPolicy"
  			  }
  			],
  			"downloadable": false,
  			"duration": "PT19M24S",
  			"id": "6-ef0f1296ffaa4c94873e94bfb15a7214",
  			"type": "AudioObject"
  		  },
  		  "publisher": [
  			{
  			  "id": "yle-radio-1"
  			}
  		  ],
  		  "region": "Finland",
  		  "service": {
  			"id": "yle-areena"
  		  },
  		  "startTime": "2015-05-04T09:15:00+03:00",
  		  "temporalStatus": "currently",
  		  "type": "OnDemandPublication"
  		}
  	  ],
  	  "subject": [
  		{
  		  "broader": {
  			"id": "5-200"
  		  },
  		  "id": "5-218",
  		  "inScheme": "areena-content-classification",
  		  "key": "faktajakulttuuri",
  		  "title": {
  			"fi": "Fakta ja Kulttuuri",
  			"sv": "Fakta och kultur"
  		  },
  		  "type": "Concept"
  		},
  		{
  		  "broader": {
  			"id": "5-218"
  		  },
  		  "id": "5-217",
  		  "inScheme": "areena-content-classification",
  		  "key": "kulttuuri",
  		  "title": {
  			"fi": "Kulttuuri",
  			"sv": "Kulturprogram"
  		  },
  		  "type": "Concept"
  		},
  		{
  		  "id": "5-263",
  		  "inScheme": "areena-analytics-classification",
  		  "key": "kulttuuri",
  		  "title": {
  			"fi": "Kulttuuri"
  		  },
  		  "type": "Concept"
  		},
  		{
  		  "id": "21-4",
  		  "inScheme": "finnpanel-genre-classification",
  		  "notation": [
  			{
  			  "value": "3.2",
  			  "valueType": "finnpanel-notation"
  			}
  		  ],
  		  "title": {
  			"en": "Cultural",
  			"fi": "Kulttuuriohjelmat"
  		  },
  		  "type": "Concept"
  		}
  	  ],
  	  "subtitling": [],
  	  "title": {
  		"fi": "Syödään ensin!: Nalle Puh, Muumit ja Sopranosit syövät lohturuokaa"
  	  },
  	  "type": "RadioProgram",
  	  "typeCreative": "Program",
  	  "typeMedia": "RadioContent",
  	  "video": {}
  	}
    ],
    "meta": {
  	"clip": 8,
  	"count": 59,
  	"limit": "1",
  	"offset": "0",
  	"program": 51,
  	"q": "muumit"
    }
  }
  

  GET /v1/programs/items/{id}.json Get a single program, clip or episode

  Returns the program, episode or clip. E.g. /v1/items/1-2.json

  Parameters

  Name Description
  id The ID of the desired program, episode or clip

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with one program.

  400 Bad Request if required parameters are missing

  404 Not Found If the id given is not a valid program id

  cURL example

  Details about a program

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/programs/items/1-200102.json?app_key=YOUR_APP_KEY&app_id=YOUR_APP_ID"
  
  {
    "data": {
  	"alternativeId": [
  	  "16-1-0650408"
  	],
  	"audio": [
  	  {
  		"format": [
  		  {
  			"inScheme": "mediaformat-classification",
  			"key": "stereo",
  			"type": "Concept"
  		  }
  		],
  		"language": [
  		  "fi"
  		],
  		"type": "AudioTrack"
  	  }
  	],
  	"collection": "main",
  	"contentRating": {
  	  "reason": [],
  	  "title": {}
  	},
  	"countryOfOrigin": [
  	  "Suomi"
  	],
  	"creator": [
  	  {
  		"name": "YLE",
  		"type": "Organization"
  	  }
  	],
  	"description": {
  	  "fi": "Kokki Anu valmistaa broiler-aterian uudella tavalla.",
  	  "sv": "Kocken Anu tillreder en broilerrätt p\u00e5 ett nytt sätt."
  	},
  	"duration": "PT13M5S",
  	"id": "1-200102",
  	"image": {
  	  "available": true,
  	  "id": "13-1-200102",
  	  "type": "ImageObject"
  	},
  	"indexDataModified": "2015-05-09T12:37:23.117+03:00",
  	"itemTitle": {},
  	"originalTitle": {},
  	"partOfSeries": {
  	  "countryOfOrigin": [],
  	  "creator": [],
  	  "description": {},
  	  "id": "1-200275",
  	  "image": {},
  	  "indexDataModified": "2015-05-09T00:36:24.419+03:00",
  	  "subject": [],
  	  "title": {
  		"fi": "POPsis!",
  		"sv": "POPsis!"
  	  },
  	  "type": "TVSeries"
  	},
  	"productionId": "51026301000",
  	"publicationEvent": [
  	  {
  		"duration": "P1MT15H26M59S",
  		"endTime": "2012-10-03T23:59:59+03:00",
  		"id": "4-2331952",
  		"media": {
  		  "available": true,
  		  "contentProtection": [
  			{
  			  "id": "22-1",
  			  "type": "ContentProtectionPolicy"
  			}
  		  ],
  		  "downloadable": false,
  		  "duration": "PT13M5S",
  		  "id": "6-b155e9ce6373450a8874cf3dadccfa78",
  		  "type": "VideoObject"
  		},
  		"publisher": [
  		  {
  			"id": "yle-tv2"
  		  }
  		],
  		"region": "Finland",
  		"service": {
  		  "id": "yle-areena"
  		},
  		"startTime": "2012-09-03T08:33:00+03:00",
  		"temporalStatus": "in-past",
  		"type": "OnDemandPublication"
  	  },
  	  {
  		"duration": "PT16M2S",
  		"endTime": "2012-06-04T08:50:02+03:00",
  		"id": "4-2184750",
  		"media": {},
  		"region": "Finland",
  		"service": {
  		  "id": "yle-tv2"
  		},
  		"startTime": "2012-06-04T08:34:00+03:00",
  		"temporalStatus": "in-past",
  		"type": "ScheduledTransmission"
  	  },
  	  {
  		"duration": "PT13M22S",
  		"endTime": "2009-08-01T09:39:22+03:00",
  		"id": "4-312581",
  		"media": {},
  		"region": "World",
  		"service": {
  		  "id": "yle-tv2"
  		},
  		"startTime": "2009-08-01T09:26:00+03:00",
  		"temporalStatus": "in-past",
  		"type": "ScheduledTransmission"
  	  },
  	  {
  		"duration": "PT13M8S",
  		"endTime": "2012-09-03T08:46:08+03:00",
  		"id": "4-2331951",
  		"media": {},
  		"region": "Finland",
  		"service": {
  		  "id": "yle-tv2"
  		},
  		"startTime": "2012-09-03T08:33:00+03:00",
  		"temporalStatus": "in-past",
  		"type": "ScheduledTransmission"
  	  },
  	  {
  		"duration": "PT14M27S",
  		"endTime": "2009-08-05T08:34:27+03:00",
  		"id": "4-320330",
  		"media": {},
  		"region": "World",
  		"service": {
  		  "id": "yle-tv2"
  		},
  		"startTime": "2009-08-05T08:20:00+03:00",
  		"temporalStatus": "in-past",
  		"type": "ScheduledTransmission"
  	  },
  	  {
  		"duration": "P1MT15H25M59S",
  		"endTime": "2012-07-04T23:59:59+03:00",
  		"id": "4-2184751",
  		"media": {
  		  "available": true,
  		  "contentProtection": [
  			{
  			  "id": "22-1",
  			  "type": "ContentProtectionPolicy"
  			}
  		  ],
  		  "downloadable": false,
  		  "duration": "PT13M5S",
  		  "id": "6-b155e9ce6373450a8874cf3dadccfa78",
  		  "type": "VideoObject"
  		},
  		"region": "Finland",
  		"service": {
  		  "id": "yle-areena"
  		},
  		"startTime": "2012-06-04T08:34:00+03:00",
  		"temporalStatus": "in-past",
  		"type": "OnDemandPublication"
  	  },
  	  {
  		"duration": "PT16M9S",
  		"endTime": "2009-08-01T09:46:09+03:00",
  		"id": "4-312773",
  		"media": {},
  		"region": "World",
  		"service": {
  		  "id": "tv-finland"
  		},
  		"startTime": "2009-08-01T09:30:00+03:00",
  		"temporalStatus": "in-past",
  		"type": "ScheduledTransmission"
  	  }
  	],
  	"subject": [
  	  {
  		"broader": {
  		  "id": "5-130"
  		},
  		"id": "5-195",
  		"inScheme": "areena-content-classification",
  		"key": "lapset",
  		"title": {
  		  "fi": "Lapset",
  		  "sv": "Barn"
  		},
  		"type": "Concept"
  	  },
  	  {
  		"id": "21-10",
  		"inScheme": "finnpanel-genre-classification",
  		"notation": [
  		  {
  			"value": "8",
  			"valueType": "finnpanel-notation"
  		  }
  		],
  		"title": {
  		  "en": "Children programs",
  		  "fi": "Lastenohjelmat"
  		},
  		"type": "Concept"
  	  }
  	],
  	"subtitling": [],
  	"title": {
  	  "fi": "POPsis!",
  	  "sv": "POPsis!"
  	},
  	"type": "TVProgram",
  	"typeCreative": "Program",
  	"typeMedia": "TVContent",
  	"video": {
  	  "format": [
  		{
  		  "inScheme": "mediaformat-classification",
  		  "key": "16:9",
  		  "type": "Concept"
  		}
  	  ],
  	  "language": [],
  	  "type": "VideoTrack"
  	}
    },
    "meta": {
  	"id": "1-200102"
    }
  }
  

  GET /v1/series/items.json Search series

  Returns a collection of series matching the specified query. E.g. Series in category 5-137: /v1/series/items.json?category=5-137

  Parameters

  NameDescription
  categoryReturns items linked to a specified category. Multiple category IDs can be passed as a comma separated list. To exclude series that belong to a specific category, add '-' before the id. E.g. category=1,2,-3,-4 returns series that belong to either category 1 or 2 AND do NOT belong to categories 3 AND 4.
  idReturns items containing the specified ID. Multiple IDs can be passed as a comma separated list. To exclude series by id, add '-' before the id. E.g. id=1,2,-3,-4 returns series that have either id 1 or 2 AND do NOT have id 3 AND 4.
  limitSets limit for the size of the returned collection
  offsetSets offset for the collection. Note that limit + offset must not be greater than 15 000.

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with series. Maximum number of serieses returned is limited by limit parameter.

  400 Bad Request if parameters have illegal values

  cURL example

  Series example

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/series/items.json?category=5-137&limit=1&app_key=YOUR_APP_KEY&app_id=YOUR_APP_ID"
  
  {
    "apiVersion": "1.0.1299",
    "data": [
  	{
  	  "countryOfOrigin": [
  		"Belgia"
  	  ],
  	  "coverImage": {
  		"available": true,
  		"id": "13-1-2309229-cover",
  		"type": "ImageObject"
  	  },
  	  "creator": [
  		{
  		  "name": "BetaFilm GmbH & Co.",
  		  "type": "Organization"
  		}
  	  ],
  	  "description": {
  		"fi": "Brysseliläinen pankki ryöstetään tavallista kohtalokkaammin seurauksin. Belgian kermalle kuuluvat 66 tallelokeroa viedään, ja sisältö on tietenkin tulenarkaa. Ryöstöä tutkiva poliisi Paul Gerardi huomaa, että uhrit kuuluvat kaikki salaperäiseen Salamander-organisaatioon. Belgialainen, suurelle yleisölle tehty rikossarja on ollut ennennäkemätön menestys kotimaassaan."
  	  },
  	  "id": "1-2309229",
  	  "image": {
  		"available": true,
  		"id": "13-1-2309229",
  		"type": "ImageObject"
  	  },
  	  "indexDataModified": "2015-05-09T00:31:14.084+03:00",
  	  "interactions": [
  		{
  		  "title": {
  			"fi": "Yle Areenan perjantaisarjat"
  		  },
  		  "type": "WebPage",
  		  "url": "http://areena.yle.fi/tv/2403342"
  		}
  	  ],
  	  "subject": [
  		{
  		  "broader": {
  			"id": "5-131"
  		  },
  		  "id": "5-134",
  		  "inScheme": "areena-content-classification",
  		  "key": "ulkomaisetsarjat",
  		  "title": {
  			"fi": "Ulkomaiset sarjat",
  			"sv": "Utländska serier"
  		  },
  		  "type": "Concept"
  		},
  		{
  		  "broader": {
  			"id": "5-131"
  		  },
  		  "id": "5-137",
  		  "inScheme": "areena-content-classification",
  		  "key": "jannitys",
  		  "title": {
  			"fi": "Jännitys",
  			"sv": "Spänning"
  		  },
  		  "type": "Concept"
  		},
  		{
  		  "id": "5-262",
  		  "inScheme": "areena-analytics-classification",
  		  "key": "draama",
  		  "title": {
  			"fi": "Draama"
  		  },
  		  "type": "Concept"
  		}
  	  ],
  	  "title": {
  		"fi": "Salamander",
  		"sv": "Salamander"
  	  },
  	  "type": "TVSeries"
  	}
    ],
    "meta": {
  	"category": "5-137",
  	"count": 260,
  	"limit": "1",
  	"offset": "0"
    }
  }
  

  GET /v1/series/items/{id}.json Get a series

  Returns the series with the defined id. E.g. /v1/series/items/1-2.json

  Parameters

  Name Description
  id The ID of the desired series.

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with the series.

  404 Not Found if id does not match a series object.

  cURL example

  Series example

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/series/items/1-2309229.json?app_key=YOUR_APP_KEY&app_id=YOUR_APP_ID"
  
  {
    "apiVersion": "1.0.1299",
    "data": {
  	"countryOfOrigin": [
  	  "Belgia"
  	],
  	"coverImage": {
  	  "available": true,
  	  "id": "13-1-2309229-cover",
  	  "type": "ImageObject"
  	},
  	"creator": [
  	  {
  		"name": "BetaFilm GmbH & Co.",
  		"type": "Organization"
  	  }
  	],
  	"description": {
  	  "fi": "Brysseliläinen pankki ryöstetään tavallista kohtalokkaammin seurauksin. Belgian kermalle kuuluvat 66 tallelokeroa viedään, ja sisältö on tietenkin tulenarkaa. Ryöstöä tutkiva poliisi Paul Gerardi huomaa, että uhrit kuuluvat kaikki salaperäiseen Salamander-organisaatioon. Belgialainen, suurelle yleisölle tehty rikossarja on ollut ennennäkemätön menestys kotimaassaan."
  	},
  	"id": "1-2309229",
  	"image": {
  	  "available": true,
  	  "id": "13-1-2309229",
  	  "type": "ImageObject"
  	},
  	"indexDataModified": "2015-05-09T00:31:14.084+03:00",
  	"interactions": [
  	  {
  		"title": {
  		  "fi": "Yle Areenan perjantaisarjat"
  		},
  		"type": "WebPage",
  		"url": "http://areena.yle.fi/tv/2403342"
  	  }
  	],
  	"subject": [
  	  {
  		"broader": {
  		  "id": "5-131"
  		},
  		"id": "5-134",
  		"inScheme": "areena-content-classification",
  		"key": "ulkomaisetsarjat",
  		"title": {
  		  "fi": "Ulkomaiset sarjat",
  		  "sv": "Utländska serier"
  		},
  		"type": "Concept"
  	  },
  	  {
  		"broader": {
  		  "id": "5-131"
  		},
  		"id": "5-137",
  		"inScheme": "areena-content-classification",
  		"key": "jannitys",
  		"title": {
  		  "fi": "Jännitys",
  		  "sv": "Spänning"
  		},
  		"type": "Concept"
  	  },
  	  {
  		"id": "5-262",
  		"inScheme": "areena-analytics-classification",
  		"key": "draama",
  		"title": {
  		  "fi": "Draama"
  		},
  		"type": "Concept"
  	  }
  	],
  	"title": {
  	  "fi": "Salamander",
  	  "sv": "Salamander"
  	},
  	"type": "TVSeries"
    },
    "meta": {
  	"id": "1-2309229"
    }
  }
  

  GET /v1/programs/categories.json Get categories

  Returns a collection of categories matching the query

  Parameters

  Name Description
  scheme Returns categories attached to the specified category scheme.
    Allowed values: “areena-content-classification”, “areena-analytics-classification”
  limit Sets limit for the size of the returned collection
  offset Sets offset for the collection

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with the series.

  404 Not Found if id does not match a series object.

  cURL example

  Category example

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/programs/categories.json?limit=1&app_id=YOUR_APP_ID&app_key=YOUR_APP_KEY"
  
  {
    "data": [
  	{
  	  "id": "5-130",
  	  "inScheme": "areena-content-classification",
  	  "indexDataModified": "2015-03-26T10:25:23.307+02:00",
  	  "key": "tv",
  	  "title": {
  		"fi": "Tv",
  		"sv": "Tv"
  	  },
  	  "type": "Concept"
  	}
    ],
    "meta": {
  	"count": 148,
  	"limit": "1",
  	"offset": "0"
    }
  }
  

  GET /v1/programs/services.json Get services

  Returns a collection of services matching the query

  Parameters

  Name Description
  type Returns services matching the given type
    Allowed values: “tvchannel”, “radiochannel”,
    “ondemandservice”, “webcastservice”
  limit Sets limit for the size of the returned collection
  offset Sets offset for the collection

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with the services.

  400 Bad Request if parameters have illegal values

  cURL example

  Get radio services example

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/programs/services.json?type=radiochannel&limit=1&app_key=YOUR_APP_KEY&app_id=YOUR_APP_ID"
  
  {
    "data": [
  	{
  	  "active": true,
  	  "audio": [
  		{
  		  "format": [
  			{
  			  "inScheme": "mediaformat-classification",
  			  "key": "stereo",
  			  "type": "Concept"
  			}
  		  ],
  		  "language": [
  			"fi"
  		  ],
  		  "type": "AudioTrack"
  		}
  	  ],
  	  "displayOrder": 1000,
  	  "homepage": {
  		"serviceProvider": "http://yle.fi",
  		"title": {
  		  "fi": "Kotisivu",
  		  "sv": "Hemsida"
  		},
  		"type": "WebPage",
  		"url": "http://yle.fi/radio1"
  	  },
  	  "id": "yle-radio-1",
  	  "indexDataModified": "2015-03-26T10:25:23.569+02:00",
  	  "interaction": [
  		{
  		  "hasVersion": [
  			{
  			  "device": "mobile",
  			  "serviceProvider": "http://twitter.com",
  			  "title": {
  				"fi": "Twitter"
  			  },
  			  "type": "WebPage",
  			  "url": "https://mobile.twitter.com/yleradio1"
  			}
  		  ],
  		  "serviceProvider": "http://twitter.com",
  		  "title": {
  			"fi": "Twitter"
  		  },
  		  "type": "WebPage",
  		  "url": "https://twitter.com/yleradio1"
  		},
  		{
  		  "hasVersion": [
  			{
  			  "device": "mobile",
  			  "serviceProvider": "http://facebook.com",
  			  "title": {
  				"fi": "Facebook"
  			  },
  			  "type": "WebPage",
  			  "url": "https://m.facebook.com/yleradio1"
  			}
  		  ],
  		  "serviceProvider": "http://facebook.com",
  		  "title": {
  			"fi": "Facebook"
  		  },
  		  "type": "WebPage",
  		  "url": "https://facebook.com/yleradio1"
  		}
  	  ],
  	  "language": [
  		"fi"
  	  ],
  	  "outlet": [
  		{
  		  "media": {
  			"id": "10-6",
  			"type": "AudioObject"
  		  },
  		  "region": "Finland",
  		  "type": "Webcast"
  		},
  		{
  		  "media": {
  			"id": "10-6",
  			"type": "AudioObject"
  		  },
  		  "region": "World",
  		  "type": "Webcast"
  		}
  	  ],
  	  "programGuide": [
  		{
  		  "serviceProvider": "http://yle.fi",
  		  "title": {
  			"fi": "Ohjelmaopas",
  			"sv": "Programguide"
  		  },
  		  "type": "WebPage",
  		  "url": "http://ohjelmaopas.yle.fi/radio/opas"
  		}
  	  ],
  	  "region": "Finland",
  	  "title": {
  		"fi": "Yle Radio 1"
  	  },
  	  "type": "RadioChannel",
  	  "typeCreative": "Channel",
  	  "typeMedia": "RadioContent"
  	}
    ],
    "meta": {
  	"count": 32,
  	"limit": "1",
  	"offset": "0",
  	"type": "radiochannel"
    }
  }
  

  GET /v1/programs/services/{id}.json Get a service

  Returns a single service by the ID parameter

  Parameters

  Name Description
  id The ID of the desired service.

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with the service.

  404 Not Found if id does not match a service object.

  cURL example

  Service example

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/programs/services/yle-teema.json?app_key=YOUR_APP_KEY&app_id=YOUR_APP_ID"
  
  {
    "data": {
  	"active": true,
  	"audio": [
  	  {
  		"format": [
  		  {
  			"inScheme": "mediaformat-classification",
  			"key": "stereo",
  			"type": "Concept"
  		  }
  		],
  		"language": [
  		  "fi"
  		],
  		"type": "AudioTrack"
  	  },
  	  {
  		"language": [
  		  "fi"
  		],
  		"type": "AudioSubtitling"
  	  }
  	],
  	"displayOrder": 14000,
  	"hasFormat": [
  	  {
  		"audio": [
  		  {
  			"format": [
  			  {
  				"inScheme": "mediaformat-classification",
  				"key": "dolby-digital-2.0-stereo",
  				"type": "Concept"
  			  }
  			],
  			"language": [
  			  "fi"
  			],
  			"type": "AudioTrack"
  		  },
  		  {
  			"language": [
  			  "fi"
  			],
  			"type": "AudioSubtitling"
  		  }
  		],
  		"id": "yle-teema-hd",
  		"subtitling": [
  		  {
  			"language": [
  			  "fi"
  			],
  			"type": "Subtitling"
  		  }
  		],
  		"title": {
  		  "fi": "Yle Teema HD"
  		},
  		"type": "TVChannel",
  		"typeCreative": "Channel",
  		"typeMedia": "TVContent",
  		"video": {
  		  "format": [
  			{
  			  "inScheme": "mediaformat-classification",
  			  "key": "HD",
  			  "type": "Concept"
  			},
  			{
  			  "inScheme": "mediaformat-classification",
  			  "key": "16:9",
  			  "type": "Concept"
  			}
  		  ],
  		  "type": "VideoTrack"
  		}
  	  }
  	],
  	"homepage": {
  	  "serviceProvider": "http://yle.fi",
  	  "title": {
  		"fi": "Kotisivu",
  		"sv": "Hemsida"
  	  },
  	  "type": "WebPage",
  	  "url": "http://teema.yle.fi"
  	},
  	"id": "yle-teema",
  	"indexDataModified": "2015-03-26T10:25:23.569+02:00",
  	"language": [
  	  "fi"
  	],
  	"outlet": [
  	  {
  		"media": {
  		  "id": "10-3",
  		  "type": "VideoObject"
  		},
  		"region": "Finland",
  		"type": "Webcast"
  	  },
  	  {
  		"media": {
  		  "id": "10-40",
  		  "type": "VideoObject"
  		},
  		"region": "World",
  		"type": "Webcast"
  	  }
  	],
  	"programGuide": [
  	  {
  		"serviceProvider": "http://yle.fi",
  		"title": {
  		  "fi": "Ohjelmaopas",
  		  "sv": "Programguide"
  		},
  		"type": "WebPage",
  		"url": "http://ohjelmaopas.yle.fi/tv/opas"
  	  }
  	],
  	"region": "Finland",
  	"subtitling": [
  	  {
  		"language": [
  		  "fi"
  		],
  		"type": "Subtitling"
  	  }
  	],
  	"title": {
  	  "fi": "Yle Teema"
  	},
  	"type": "TVChannel",
  	"typeCreative": "Channel",
  	"typeMedia": "TVContent",
  	"video": {
  	  "format": [
  		{
  		  "inScheme": "mediaformat-classification",
  		  "key": "SD",
  		  "type": "Concept"
  		},
  		{
  		  "inScheme": "mediaformat-classification",
  		  "key": "16:9",
  		  "type": "Concept"
  		}
  	  ],
  	  "type": "VideoTrack"
  	}
    },
    "meta": {
  	"id": "yle-teema"
    }
  }
  

  GET /v1/programs/schedules.json Get program schedules

  Returns a collection of publication events. The publication events present a schedule for the given service, media type, time frame, category and so on.

  Parameters

  NameDescription
  serviceReturn items belonging to the given service.
  mediaobjectReturn schedules according to media type. Allowed values are "video" and "audio".
  starttimeReturn items that are published after this time. If not defined, default value is current date and starting from 6 AM. Value must be in format "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ". If starttime is in future, make sure that endtime is after it.
  endtimeReturn items that are published before this time. If not defined, default value is the day after current date and ending at midnight. Value must be in format "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ". If endtime is in past, make sure that starttime is before it.
  categoryReturn schedules linked to a specified category. Multiple category IDs can be passed as a comma separated list. To exclude schedules that belong to a specific category, add '-' before the id. E.g. category=1,2,-3,-4 returns schedules that belong to either category 1 or 2 AND do NOT belong to categories 3 AND 4.
  regionReturn schedules that contain a publication event with the given region. Allowed values are "fi" and "world".
  idReturn items with the given ID. Multiple IDs can be passed as a comma separated list.
  seriesReturn schedules containing the given series ID. Multiple IDs can be passed as a comma separated list.
  limitSets limit for the size of the returned collection.
  offsetSets offset for the collection.

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with publication events. Maximum number of publication events returned is limited by limit parameter.

  400 Bad Request if parameters have invalid values

  cURL example

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/programs/schedules.json?service=yle-areena \
   &mediaobject=video&limit=1&app_id=YOUR_APP_ID&app_key=YOUR_APP_KEY"
  
  {
    "meta": {
      "count": 7,
      "endtime": "2017-01-26T03:59:59+0200",
      "limit": "1",
      "mediaobject": "video",
      "offset": "0",
      "service": "yle-areena",
      "starttime": "2017-01-25T04:00:00+0200"
    },
    "data": [
      {
        "content": {
          "alternativeId": [
            "16-0-16535"
          ],
          "audio": [
            {
              "format": [],
              "language": [
                "sv"
              ],
              "type": "AudioTrack"
            }
          ],
          "description": {
            "sv": "Damernas kortprogram i Ostrava, Tjeckien."
          },
          "duration": "PT6H10M",
          "id": "1-3950537",
          "image": {
            "available": true,
            "id": "13-1-3950537",
            "type": "ImageObject",
            "version": 1485280657
          },
          "publicationEvent": [
            {
              "duration": "PT6H10M",
              "endTime": "2017-01-25T18:05:00+02:00",
              "id": "4-6588804",
              "media": {
                "available": true,
                "contentProtection": [
                  {
                    "id": "22-1",
                    "type": "ContentProtectionPolicy"
                  }
                ],
                "downloadable": false,
                "duration": "PT6H10M",
                "id": "15-1-3950537",
                "type": "VideoObject",
                "version": 2
              },
              "region": "Finland",
              "service": {
                "id": "yle-areena"
              },
              "startTime": "2017-01-25T11:55:00+02:00",
              "temporalStatus": "in-future",
              "type": "ScheduledTransmission",
              "version": 2
            }
          ],
          "subject": [
            {
              "id": "31-1-3",
              "inScheme": "yle-content-main-classification",
              "title": {
                "fi": "Urheilu"
              },
              "type": "Concept"
            },
            {
              "id": "31-2-3.3",
              "inScheme": "yle-content-format-classification",
              "title": {
                "fi": "Muut"
              },
              "type": "Concept"
            },
            {
              "id": "31-3-3.75",
              "inScheme": "yle-content-topic-classification",
              "title": {
                "fi": "Luistelu"
              },
              "type": "Concept"
            },
            {
              "broader": {
                "id": "5-164"
              },
              "id": "5-189",
              "inScheme": "areena-content-classification",
              "key": "taitoluistelu",
              "title": {
                "fi": "Taitoluistelu",
                "sv": "Konståkning"
              },
              "type": "Concept"
            },
            {
              "id": "5-267",
              "inScheme": "areena-analytics-classification",
              "key": "urheilu",
              "title": {
                "fi": "Urheilu"
              },
              "type": "Concept"
            }
          ],
          "subtitling": [],
          "title": {
            "sv": "EM i konståkning, damernas kortprogram"
          },
          "type": "TVProgram",
          "typeCreative": "Program",
          "typeMedia": "TVContent",
          "video": {
            "format": [
              {
                "inScheme": "mediaformat-classification",
                "key": "16:9",
                "type": "Concept"
              }
            ],
            "language": [
              "sv"
            ],
            "type": "VideoTrack"
          }
        },
        "duration": "PT6H10M",
        "endTime": "2017-01-25T18:05:00+02:00",
        "id": "4-6588804",
        "indexDataModified": "2017-01-24T19:57:37.588+02:00",
        "media": {
          "available": true,
          "contentProtection": [
            {
              "id": "22-1",
              "type": "ContentProtectionPolicy"
            }
          ],
          "downloadable": false,
          "duration": "PT6H10M",
          "id": "15-1-3950537",
          "type": "VideoObject",
          "version": 2
        },
        "region": "Finland",
        "service": {
          "id": "yle-areena"
        },
        "startTime": "2017-01-25T11:55:00+02:00",
        "temporalStatus": "in-future",
        "type": "ScheduledTransmission",
        "version": 2
      }
    ]
  }
  

  GET /v1/programs/schedules/now.json Get the current broadcast

  Returns currently running programs, optionally with previous and upcoming programs. Can return multiple programs that are running simultaneously. For example, Yle Areena may have multiple webcasts running at a time.

  Parameters

  NameDescription
  serviceReturn programs currently running on specified service(s). Multiple service IDs can be passes as a comma separated list.
  startDefines how many previous programs will be returned. Allowed values range from -10 to 0. -1 means that the previous program will be included in the response.
  endDefines how many upcoming programs will be returned. Allowed values range from 0 to 10. 1 means that the next program will be included in the response.
  mediaobjectReturn currently playing programs according to media type. Allowed values are "video" and "audio".

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with the current broadcast.

  404 Not Found if search parameters do not match any publications.

  cURL example

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/programs/schedules/now.json? \
   service=yle-teema&app_id=YOUR_APP_ID&app_key=YOUR_APP_KEY"
  
  {
    "meta": {
      "end": 0,
      "service": "yle-teema",
      "start": 0
    },
    "data": [
      {
        "content": {
          "alternativeId": [
            "16-6-588747093200003a00413f12"
          ],
          "description": {
            "sv": "Teemainfo"
          },
          "duration": "PT12H59M11S",
          "id": "1-3949608",
          "publicationEvent": [
            {
              "duration": "PT13H",
              "endTime": "2017-01-25T17:00:00+02:00",
              "id": "4-6587714",
              "region": "Finland",
              "service": {
                "id": "yle-teema"
              },
              "startTime": "2017-01-25T04:00:00+02:00",
              "temporalStatus": "currently",
              "type": "ScheduledTransmission",
              "version": 1
            }
          ],
          "title": {
            "fi": "Teematieto",
            "sv": "Teematieto"
          },
          "type": "TVProgram",
          "typeCreative": "Program",
          "typeMedia": "TVContent",
          "video": {
            "format": [
              {
                "inScheme": "mediaformat-classification",
                "key": "16:9",
                "type": "Concept"
              }
            ],
            "language": [],
            "type": "VideoTrack"
          }
        },
        "duration": "PT13H",
        "endTime": "2017-01-25T17:00:00+02:00",
        "id": "4-6587714",
        "region": "Finland",
        "service": {
          "id": "yle-teema"
        },
        "startTime": "2017-01-25T04:00:00+02:00",
        "temporalStatus": "currently",
        "type": "ScheduledTransmission",
        "version": 1
      }
    ]
  }
  

  GET /v1/programs/nowplaying/{service}.json Get the currently playing song on a radio service

  Returns information of currently ongoing song in chosen service. It is also possible to get previous and next songs with start and end parameters.

  Parameters

  Name Description
  service The service from which to get the current current song. This parameter is required.
  start Sets onset for the collection. Not required.
  end Sets offset for the collection.

  Response

  200 OK on success

  Response contains a JSON document with the currently ongoing song.

  400 Bad Request if parameters have illegal values.

  404 Not Found if service does not match a service object.

  cURL example

  Now playing example

  curl -XGET "https://external.api.yle.fi/v1/programs/nowplaying/yle-radio-1.json?start=0&stop=0&app_key=YOUR_APP_KEY&app_id=YOUR_APP_ID"
  
  {
    "data": [
  	{
  	  "content": {
  		"description": {
  		  "unknown": "Porter: Get out of town (Mel Torme ja Artie Shawn orkesteri)."
  		},
  		"id": "12-1022-2-72745",
  		"performer": [
  		  {
  			"name": "Mel Torme, laulu",
  			"type": "agent"
  		  },
  		  {
  			"name": "Artie Shaw and his Orchestra",
  			"type": "agent"
  		  }
  		],
  		"title": {
  		  "unknown": "Get out of town"
  		},
  		"type": "MusicRecording"
  	  },
  	  "delta": "0",
  	  "duration": "PT194S",
  	  "endTime": "2015-06-04T09:55:19+0300",
  	  "partOf": {
  		"id": "12-1022-4-256469",
  		"title": {
  		  "fi": "Muistojen bulevardi"
  		},
  		"type": "RadioProgram"
  	  },
  	  "service": {
  		"active": true,
  		"audio": [
  		  {
  			"format": [
  			  {
  				"inScheme": "mediaformat-classification",
  				"key": "stereo",
  				"type": "Concept"
  			  }
  			],
  			"language": [
  			  "fi"
  			],
  			"type": "AudioTrack"
  		  }
  		],
  		"displayOrder": 1000,
  		"homepage": {
  		  "serviceProvider": "http://yle.fi",
  		  "title": {
  			"fi": "Kotisivu",
  			"sv": "Hemsida"
  		  },
  		  "type": "WebPage",
  		  "url": "http://yle.fi/radio1"
  		},
  		"id": "yle-radio-1",
  		"indexDataModified": "2015-03-26T10:25:23.569+02:00",
  		"interaction": [
  		  {
  			"hasVersion": [
  			  {
  				"device": "mobile",
  				"serviceProvider": "http://twitter.com",
  				"title": {
  				  "fi": "Twitter"
  				},
  				"type": "WebPage",
  				"url": "https://mobile.twitter.com/yleradio1"
  			  }
  			],
  			"serviceProvider": "http://twitter.com",
  			"title": {
  			  "fi": "Twitter"
  			},
  			"type": "WebPage",
  			"url": "https://twitter.com/yleradio1"
  		  },
  		  {
  			"hasVersion": [
  			  {
  				"device": "mobile",
  				"serviceProvider": "http://facebook.com",
  				"title": {
  				  "fi": "Facebook"
  				},
  				"type": "WebPage",
  				"url": "https://m.facebook.com/yleradio1"
  			  }
  			],
  			"serviceProvider": "http://facebook.com",
  			"title": {
  			  "fi": "Facebook"
  			},
  			"type": "WebPage",
  			"url": "https://facebook.com/yleradio1"
  		  }
  		],
  		"language": [
  		  "fi"
  		],
  		"outlet": [
  		  {
  			"media": {
  			  "id": "10-6",
  			  "type": "AudioObject"
  			},
  			"region": "Finland",
  			"type": "Webcast"
  		  },
  		  {
  			"media": {
  			  "id": "10-6",
  			  "type": "AudioObject"
  			},
  			"region": "World",
  			"type": "Webcast"
  		  }
  		],
  		"programGuide": [
  		  {
  			"serviceProvider": "http://yle.fi",
  			"title": {
  			  "fi": "Ohjelmaopas",
  			  "sv": "Programguide"
  			},
  			"type": "WebPage",
  			"url": "http://ohjelmaopas.yle.fi/radio/opas"
  		  }
  		],
  		"region": "Finland",
  		"title": {
  		  "fi": "Yle Radio 1"
  		},
  		"type": "RadioChannel",
  		"typeCreative": "Channel",
  		"typeMedia": "RadioContent"
  	  },
  	  "startTime": "2015-06-04T09:52:05+0300",
  	  "type": "NowPlaying"
  	}
    ],
    "meta": {
  	"count": 1,
  	"end": 0,
  	"service": "yle-radio-1",
  	"start": 0
    }
  }
  

  GET /v1/media/playouts.json Retrieving Stream URL for OnDemand program

  Using the combination of program id and media ID, you can retrieve URL to the media. You also must provide the protocol, in our example we use HLS (HTTP Live Streaming) but you can alternatively use HDS (HTTP Dynamic Streaming).

  Parameters

  Name Description
  program_id  
  media_id  
  protocol possible values are HLS, HDS, PMD or RTMPE

  Optional parameters

  Name Description
  hardsubtitles Burn subtitles (if available) into the stream, possible values: true, false
  multibitrate possible values: true, false

  GET /v1/tracking/streamstart Report your usage

  This endpoint is used to report your usage of media streams. Each time you or one of your users starts playing a video, you should report it via this API.

  Send a request to this API only on the first time per each page load. If you pause, and then resume watching, this API should not be requested again. But if the page is refreshed and media stream starts playing again, it should be reported.

  Parameters

  Name Description
  program_id ID of the program whose media stream is being consumed.
  media_id ID of the media that is being consumed.

  cURL example

  curl -v "https://external.api.yle.fi/v1/tracking/streamstart?program_id=1-820561&media_id=6-8e9d45c1221544f3be76394fa1a6a102&app_id=YOUR_APP_ID&app_key=YOUR_APP_KEY"